Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

lifedesign
5921 9cc4
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris vianefretete nefretete
lifedesign
Czasami ludzie muszą wypłakać wszystkie łzy, by zrobić miejsce dla samego uśmiechu.
— oth.
Reposted fromhope hope vialaziness laziness
lifedesign
- Chciałabym żyć.
- Przecież żyjesz.
- Nie, ja egzystuję.
- A to nie to samo?
- Nie. Oddychanie, jedzenie, spanie i te wszystkie inne podstawy życiowe to sprawia, że egzystujemy, nie żyjemy. Życie polega na emocjach, na adrenalinie, w nim trzeba się zatracić, poczuć siłę, która sprawia, że tracisz oddech z wrażenia i chcesz poczuć to jeszcze raz i jeszcze, wciąż od nowa.
- Więc czemu tego nie zrobisz? Nie zatracisz się?
- I w tym problem. Nie potrafię. Za bardzo się przejmuję... wszystkim, nie potrafię się... zatracić, ot tak. Zazdroszczę ludziom, którzy to potrafią, zazdroszczę ludziom, którzy żyją.
Reposted frommyname myname viacytaty cytaty
lifedesign

Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię, jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.

— Nie lubię.
lifedesign
    Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
     
— ''Mały Książę''
Reposted frompiepszoty piepszoty vialaziness laziness
lifedesign
Najgorzej tęsknić za kimś , kogo widzisz codziennie .
Reposted fromseductively seductively vialaziness laziness
lifedesign
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viasiarczan siarczan
lifedesign
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść. 
Reposted frommefir mefir vialaziness laziness
lifedesign
Przepraszam, że nie daje się kochać.
lifedesign
5574 a2b6
si, i had it all.
now i'm empty.
Reposted fromrealme realme vialaziness laziness
lifedesign
lifedesign
- Stęskniłam się za Tobą...
- Ja za Tobą też, mam taką ochotę zapalić, a nie mam z kim...
Reposted fromweightless weightless viasiarczan siarczan
lifedesign
Jeśli to jest coś warte, to nigdy nie jest za późno, ani nigdy za wcześnie jak w moim przypadku, by być osobą, którą chcesz być. Nie ma limitu czasu. Przestajesz, kiedy chcesz. Możesz się zmienić albo nie. Tu nie ma zasad. Możemy uczynić z siebie coś najlepszego lub najgorszego.
— Ciekawy przypadek Benjamina
Reposted fromwhyme whyme viasiarczan siarczan
lifedesign
0640 44d9 500
kiedy jestem w domu to bardzo mi się nudzi.
lifedesign
8843 c474
Reposted fromtokki tokki viasiarczan siarczan
lifedesign
9992 951f
...gdyby jeszcze hałasowały świerszcze.
Reposted frompesy pesy viagwiazdeczka gwiazdeczka
lifedesign
Wystarczy gest, słowo, by zranić tak boleśnie, zniszczyć szansę, cienką nić porozumienia.
— Pamiętnik Narkomanki
lifedesign
Long Distance Relationships
Reposted fromsaku saku viazabka zabka
lifedesign
śmiesznie. jest śmiesznie, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak inaczej na wszystko reagować.
— i chyba nie tylko ja
Reposted fromosiaka osiaka viathisishell thisishell
lifedesign
1053 d386
Reposted fromlionking lionking viayeah yeah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl