Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2012

lifedesign
nic mi z ciebie nie zostało
nagle
— Miron B.
Reposted fromdepresja depresja viapills pills
lifedesign
3788 f364
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viapills pills
lifedesign
Poranki są najgorsze dla ludzi dotkniętych depresją.
— Samotność w sieci .
lifedesign
Trudno mi rozróżnić komu ufać a komu nie. Każdy jest taki przekonywujący..
— Somebody
9808 e019
Reposted fromcatherinePL catherinePL viaczak czak
lifedesign
0449 affc
lifedesign
wiesz, co robią nocą ludzie, którym nigdy nie schodzi uśmiech z twarzy? płaczą.
 i właśnie wtedy najbardziej potrzebują zrozumienia.
lifedesign
lifedesign
8921 b503
Reposted fromeateateat eateateat viaszicko szicko
lifedesign
8739 47b9
Reposted frommyname myname viasiarczan siarczan
lifedesign
O tym, że się jest szczęśliwym, wie się dopiero potem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą.
— Stanisław Lem
lifedesign
8316 c809 500
w ułamku sekundy...
Reposted fromwhim whim viamietapieprzona mietapieprzona
lifedesign
Reposted fromsunwalk sunwalk viaintruz intruz
lifedesign
lifedesign
Nie wiem co takiego zrobiłem, ale zostawię Cię w spokoju, skoro tego chcesz. Wiesz, dlaczego tak zrobię? Ponieważ z Twoimi uczuciami liczę się bardziej niż z własnymi.
— Amercan Horror Story
Reposted fromRanveld Ranveld viacytaty cytaty
lifedesign
6504 013a
Reposted fromiloveyou iloveyou viakrainakredek krainakredek
lifedesign
5464 3426
Reposted frombvllshit bvllshit viakrainakredek krainakredek
lifedesign

April 21 2012

lifedesign
mam dość kochania skurwiela, który jest ślepy, albo zwyczajnie wykorzystuje mnie i fakt, że mam pierdolca na jego punkcie. błagam, niech mnie ktoś znajdzie, wytłumaczy mi, że jestem zbyt ważna i wspaniała, żebym dawała się tak traktować i że nic z tego nie będzie i mnie stąd zabierze do siebie i szanuje i kocha.
— błagam cię jebnięte serce, żebyś sobie dało spokój i znalazło kogoś, kto jest nas obojga wart...
Reposted fromdepresja depresja viana-zakrecie na-zakrecie
lifedesign
Jeśli masz w życiu  choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty. Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko.. to znaczy że jesteś naprawdę  szczęśliwym człowiekiem.
Reposted fromsunlight sunlight viaalberta alberta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl